ДКЗТТI

dtgt@a-teleport.com м.Дніпро, пр. Пушкіна 77-А, 49006

Спецiальнiсть «ОТ»


 • Ліцензійний обсяг прийому – 50 осіб денної форми навчання.
Студенти спеціальності проходять практики:
 • на 2 – у курсі – учбова-професійна (оператор ЕОМ 2-го розряду) та електромонтажна;
 • на 3 – у курсі – учбова комп’ютерна, проходить у коледжі на ПК (вчаться програмувати спеціальні програми на мові Delphi);
 • на 4 – у курсі – технологічна та переддипломна ( на підприємствах Придніпровської залізниці та підприємствах міста (області)).
Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець технік-програміст:
 • Адміністратор та налагоджувальник локальних мереж;
 • Інженер з обслуговування комп’ютерних мереж;
 • Керівник підрозділу комп’ютерних послуг;
 • Фахівець у галузі інформаційних технологій, для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації;
 • Технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікації;
 • Фахівець у галузі розробки веб-сайтів;
 • Фахівець у галузі формування та управлінні електронних баз данних;
 • Оператор електронно-обчислювальної (коп’ютерної) техніки;
 • Монтажник електронного устаткування;
 • Майстер з ремонту приладів та апаратури;
 • Технік обчислювального (інформаційного) центру;
 • Налагоджувальник технологічного устаткування(електронна техніка);
 • Фахівець з налагодження та ремонту активного мережного обладнання та оргтехніки.
Місця роботи:
 • Банківські установи;
 • Відділ обробки інформації підприємств різних форм власності;
 • Фірми, що є провайдерами послуг Internet;
 • Фірми, що надають послуги кабельного та супутникового телебачення;
 • Наукові інститути та установи.
Випускники коледжу мають право вступу до ДНУЗТ (ДІІТ), УкрДУЗТ (ХІІТ) та інших ВНЗ ІІІ-ІV р.а. на скорочений термін навчання. Викладацький склад циклової комісії «Обслуговування комп’ютерних систем i мереж»: Колесник Наталя Віталіївна – голова ЦК; Викладачі спец.дисциплін: Кириченко Яна Федорівна; Кремер Олена Олександрівна.