ДКЗТТI

dtgt@a-teleport.com м.Дніпро, пр. Пушкіна 77-А, 49006

Спецiальнiсть «Д»


З дня заснування нашого навчального закладу у 1902 році на денному відділенні готували спеціалістів тільки за спеціальністю «Експлуатація залізниць», яка сьогодні має назву «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті». Ліцензійний обсяг прийому – 60 осіб денної та 60 осіб заочної форми навчання.   Окрім опанування спеціальних дисциплін студенти за навчальним планом проходять такі види практик: – навчальна практика на отримання робітничої професії; – навчальна практика на виробництві; – технологічна практика; – переддипломна практика. На навчальних практиках студенти здобувають такі робітничі професії: – касир багажний ІІ категорії; – касир квитковий ІІ категорії; – касир товарний ІІ категорії; – сигналіст 3, 4 розрядів; – складач поїздів 3, 4 розрядів.   Бази практик: – спеціалізовані аудиторії коледжу; – підрозділи Придніпровської залізниці (станції та вокзали).   По закінченню коледжу випускники спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста з кваліфікацією «технік з організації перевезень і управління на залізничному транспорті» і можуть працювати у регіональній філії «Придніпровська залізниця» та інших філіях АТ «Укрзалізниця», метрополітен, а також на будь-якому підприємстві на таких посадах: – черговий по залізничній станції; – черговий по сортувальній гірці; – черговий по вокзалу; – диспетчер поїзний; – оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів; – черговий по парку (на залізничному транспорті); – оператор при черговому по станції; – касир квитковий; – касир товарний (вантажний); – сигналіст; – складач поїздів.   Випускники коледжу мають право вступу до ДНУЗТ (ДІІТ), УкрДУЗТ (ХІІТ), КІЗТ, НТУ(Дніпровська політехніка) та інших ВНЗ III-IV р.а. на скорочений термін навчання.   Викладацький склад циклової комісії «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»: Мураховська Ганна Вікторівна – завідувач відділення; Кіржа Тетяна Іванівна – голова ЦК; Викладачі спеціальних дисциплін: – Бідкова Алла Вікторівна; – Дмітраш Тетяна Іванівна. – Коваль Миколай Петрович; – Никитенко Тетяна Леонідівна; – Родоманова Інна Сергіївна; – Швець Людмила Антиванівна;