Матеріали для спеціальності

Сторінка ОТ в ВКонтакті (навчальні матеріали)
Комп'ютерна схемотехніка

Електронний підручник

Електронний конспект частина перша

Електронний конспект частина друга

Методичний матеріал з лабораторних робіт в середовищі Atanua

Архітектура ПК

Електронний підручник

Програмування

Електронний підручник

Методичні вказівки для виконання практичних робіт

Методичні рекомендації з оформлення курсової роботи

Економіка і планування підприємства

Електронний підручник

Дискретна математика

Електронний підручник

Алгоритми та методи обчислювання

Електронний підручник

Теорія ймовірностей та математична статистика

Методичний матеріал з практичних робіт

Периферійні пристрої

Електронний підручник

Інформатика

Електронний конспект частина перша

Електронний конспект частина друга

Методичний матеріал з практичних робіт

Операційні системи

Електронний підручник

Системне програмування

Електронний підручник

Методичний посібник для практичних робіт

Методичні вказівки до виконання курсової роботи

Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж

Електронний підручник5.05020203 Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті
Обчислювальна техніка та програмування

Електронний підручник

Практична робота на ПК

Методичні вказівки для виконання практичних робіт5.07010103 Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
Обчислювальна техніка та програмування

Методичний посібник для виконання практичних робіт5.07010501 Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу
Обчислювальна техніка та програмування

Методичний посібник для виконання практичних робіт