ДКТI - Документацiя


Публічна інформація ДВНЗ ДКЗТТI

Статут ДКЗТТI

Звіт директора

Звіт про результати фінансової діяльності

Положення про ОНП у ДКЗТТI

Положення про педагогічну раду

Положення про приймальну комісію